KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ Hướng dẫn số 131/PGDĐT-GDMN ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Cấp học Mầm non năm học 2019 - 2020; Trường mầm non Kỳ Trinh xây dựng Kế hoạch năm học 2019-2020.

Số kí hiệu 109/KH-TMN
Ngày ban hành 09/09/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/10/2019
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Nguyễn Thị Lệ Thủy

Nội dung

 
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ KỲ ANH
TRƯỜNG MẦM NON KỲ TRINH           
         
Số:  109    /QĐ-TrMN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Kỳ Trinh, ngày  09   tháng 09  năm 2019


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
NĂM HỌC 2019-2020
 
         Căn cứ Hướng dẫn số 131/PGDĐT-GDMN ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Cấp học Mầm non năm học 2019 - 2020;
        Căn cứ Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2019 -2022 của Chi bộ Trường mầm non;
        Căn cứ Nghị quyết hội nghị CC, VC năm học 2019-2020 và tình hình thực tế của đơn vị. Trường mầm non Kỳ Trinh xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 như sau:
I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tình hình đội ngũ
- Tổng số cán bộ giáo viên công nhân viên: 33 (Nữ: 31, nam 2).
Trong đó:
+ Cán bộ quản lý: 03.  Trình độ chuyên môn: ĐH                   03
+ Giáo viên: 23. Trình độ chuyên môn: ĐH 14, CĐ 04. TC  5                            + Nhân viên: 7 . ( Kế toán 1, Nuôi dưỡng 4, bảo vệ 2) + Đảng viên: 17; trong đó: CBQL 03, GV 13,  NV 01.
 2. Tình hình cơ sở vật chất.
- Trường có 2 điểm trường, Tổng diện tích: 5.502m2.
- Tổng số phòng học: 14
- Tổng số phòng chức năng: 05 phòng
- Bếp ăn 1 chiều: 02.
 Có 11/12 lớp có công trình vệ sinh khép kín.
 Có 1/3 sân chơi có đồ chơi ngoài trời.
 Các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi tương đối đầy đủ.
Thuận lợi
 Được sự quan tâm, giúp đỡ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kỳ Anh, các cấp lãnh đạo, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể phường Kỳ Trinh, sự đồng thuận của hội phụ huynh tạo mọi điều kiện cho trường hoàn thành tốt các hoạt động CS-GD trẻ.
 Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trẻ, nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, thực sự yêu nghề mến trẻ. 100% đã đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.
   * Khó khăn
          2 Điểm trường chưa có phê duyệt qui hoạch tổng thể, cấp quyền sử dụng đất nên việc dầu tư xây dựng CSVC chưa thể tiến hành.
          Tỷ lệ huy động trẻ Mẫu giáo chưa đạt yêu cầu(Trẻ 3 tuổi huy động đến trường công lập, tư thục được 80/155 tỷ lệ 56%). Không có nhà trẻ.
100% học sinh cụm Hoà Lộc theo Đạo thiên chúa giáo, sinh con đông, nghề nghiệp không ổn định, thu nhập thấp nên nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc vận động nguồn lực để phục vụ công tác CS-Gd trẻ.
Giáo viên thiếu so với nhu cầu trẻ đến trường trên địa bàn, hiện tại còn 2 phòng học chưa đón được trẻ vào lớp do chưa có giáo viên.
I. Phương hướng năm học.
Tiếp tục tham mưu với các ban ngành đẩy nhanh tiến độ qui hoạch tổng thể, cấp QSD đất 2 điểm trường, đâu tư xây dựng CSVC cụm Quyền Thượng đảm bảo lộ trình xây dựng trường MN đạy chuẩn và xây dựng đô thị văn minh.
Tiếp tục chỉ đạo xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện; Duy trì, nâng cao chất lượng PCGDMNTENT; Quan tâm giáo dục trẻ tự kỉ, trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em.
Kêu gọi tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân cho việc cải tạo, nâng cấp CSVC, mua sắm trang thiết bị - đồ dùng đồ chơi phục vụ CS-GD trẻ.
        Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ; phân công nhiệm vụ cho CB, GV, nhân viên phù hợp với trình độ năng lực và hoàn cảnh thực tế. Đồng bộ trong việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.
Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp trong  đội ngũ CB, GV, nhân viên, quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo, qui tắc ứng xử, dân chủ cơ sở và nề nếp nhà trường; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường.Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường, xây dựng đơn vị văn hóa công sở.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong GDMN; nâng cao năng lực đội ngũ CBQL,GVMN đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện GDĐT
II.Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường nề nếp, kỹ cương, tình thương, trách nhiệm trong các trường mầm non, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục  trẻ.
Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong dạy học” đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên, tự giác trong các trường mầm non.
             2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
- Cập nhật kịp thời và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Hội đồng Nhân dân, các quyết định của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Sở, liên ngành, các văn bản có nội dung liên quan đến GDMN đặc biệt là NQ số 155, QĐ số 07,VB số 4235, Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Quyết định Ban hành quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của UBND tỉnh (viết tắt là QĐ số 37),Văn bản số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn vận động, tiếp nhận quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của UBND tỉnh (viết tắt là VB số 5027); Nhiệm vụ năm học của phòng GD và ĐT Thị xã Kỳ Anh.
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục các cấp, đặc biệt là đổi mới công tác sinh hoạt các Tổ chuyên môn; tiếp tục thực hiện tốt công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý và CSGD trẻ. Thực hiện việc cập nhật dữ liệu phần mềm cơ sở dữ liệu nhà trường, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tránh hình thức gây áp lực cho GV.
          - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong nhà trường: thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo; quy tắc ứng xử trong trường học; qui định hành chính,  công tác tự học, kế hoạch phát triển chương trình GDMN các tổ chuyên môn, cách sử dụng phương pháp, kết quả trên trẻ, cách bảo quản quản, khai thác đồ dùng dạy học .
          3. Công tác tuyển sinh, quy mô mạng lưới trường, lớp.
- Tổng dân số:  6.337
- Tổng số trẻ trong độ tuổi: 879 cháu; Mẫu giáo: 523, Nhà trẻ: 356
Nhà trường căn cứ vào tổng số phòng học và đội ngũ giáo viên hiện có để tổ chức huy động như sau:
- Mẫu giáo:  339/510; đạt tỷ lệ 66 % (Ưu tiên 100% trẻ MG 5 tuổi).
-Tổng số nhóm, lớp: 11:                    Mẫu giáo: 11, Nhà trẻ: 0. Cụ thể;
*Cụm Hoàng Trinh: 7 lớp
 + Lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi: 03 lớp,  87 cháu
                    + Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi: 03 lớp, 90 cháu
                    + Lớp Mẫu giáo 3 - 4 tuổi: 1 lớp,  37 cháu
*Cụm Hoà Lộc: 04 lớp
+ Lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi: 02 lớp , 65 cháu
                             + Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi: 02 lớp, 60 cháu
            4. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
- Duy trì Phổ cập và Phổ cập vững chắc trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
- Hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập trẻ MG 5 tuổi  và đề nghị công nhận đạt chuẩn Phổ cập vào tháng 04 năm 2020.
- 100% số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt chuẩn trình độ từ Cao đẳng trở lên, đảm bảo 2 GV/lớp,  đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, được hưởng chế độ chính sách theo quy định.
5. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ
5.1 Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ
Tiếp tục Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Hiệu trưởng các trường MN căn cứ văn bản số 2113/SGDĐT-CTTT ngày 18/12/2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại đơn vị đảm bảo trong năm học tất cả trẻ được đảm bảo an toàn, không xảy ra tai nạn thương tích trong trường học.
         5.2. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ
Nâng cao chất lượng tổ chức bán trú, tuyên truyền, tạo niềm tin trong các bậc phụ huynh về hiệu quả thiết thực của việc tổ chức cho trẻ học bán trú, từ đó, tăng tỷ lệ trẻ học bán trú. Quản lý công tác tổ chức cho trẻ ăn bán trú về xây dựng chế độ ăn hợp lý đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại đảm bảo các quy định tại Thông tư hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/1/2017 ban hành Chương trình GDMN của Bộ GDĐT, tiếp tục thực hiện xây dựng thực đơn cho trẻ theo Văn bản số 366/SGDĐT- GDMN ngày 18/3/2019 về tăng cường công tác đảm bảo “vệ sinh an toàn thực phẩm” trong các nhà trường của Sở GDĐT. Thực hiện tốt mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ, chú trọng rèn kỹ năng sống, giáo dục văn hóa cho trẻ thông qua tổ chức bữa ăn, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường. Quy trình thực hiện tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại trường thực hiện theo Văn bản quy định của liên ngành. Đảm bảo kiểm thực 3 bước theo qui định của Cục vệ sinh ATTP. Bếp ăn có giấy chứng nhận VSATTP. Đảm bảo bữa ăn của trẻ từ 14,000 đến 15.000đ/ ngày. Tất cả các cháu được đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần, được theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng, khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm.Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi xuống dưới 4%, suy dinh dưỡng  thể nhẹ cân dưới 3,5%.
         5.3. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
Chỉ đạo thực hiện linh hoạt phát triển Chương trình GDMN phù hợp trong việc xây dựng kế hoạch năm học, chủ đề, chủ điểm đảm bảo 11/11 (nhãm) líp thùc hiÖn chương tr×nh gi¸o dôc mÇm non. các lớp mẫu giáo 5 tuổi được đánh giá theo 120 chỉ số của bộ chuẩn, trong đó có ít nhất 95% được đánh giá là đạt.
          - 100% trẻ các độ tuổi khác được đánh giá theo 5 lĩnh vực của chương trình GDMN và có 90% trẻ được đánh giá là đạt mục tiêu cuối các độ tuổi.
          - Chú trọng việc sử dụng môi trường tự nhiên và học liệu sẵn có để hỗ trợ cho các hoạt động GD. Chú trọng việc sử dụng môi trường để tổ chức cho trẻ được vui chơi vận động, hoạt động, khám phá, thực hành trải nghiệm một cách thiết thực; hướng dẫn GV việc sử dụng máy vi tính, máy chiếu đa năng, sử dụng đàn organ,... và khai thác các công trình xây dựng (vườn cổ tích, sân chơi thực hành giáo dục an toàn giao thông, khu vực chơi cát, chơi nước, khu chơi phát triển vận động,...) để tổ chức các HDGD hướng tới “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp có hiệu quả.
            Nhà trường tự đánh giá đúng thực chất 23 tiêu chí quy định tại Kế hoạch số 851/KH-SGDĐT về triển khai chuyên đề “Xây dựng trường MNLTLTT” giai đoạn 2016 - 2020 của Sở GDĐT tiến tới tổng kết 5 năm triển khai thực hiện chuyên đề này.
            Thực hiện nghiêm túc quyền trẻ em. Thực hiện tốt các chính sách ưu tiên đối với trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật; chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ các đột tuổi.
         6.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non:
   - Thực hiện việc cập nhật, quản lý, khai thác dữ liệu kịp thời, chính xác ở phần mềm cơ sở dữ liệu hệ thống: csdl.moet.gov.vn
   - 100% CB, GV bồi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong quản lý, CS-GD trẻ, đặc biệt bồi dưỡng cách tự cập nhật kiến thức qua mạng, khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên qua mạng Internet,  cử CB, GV tham gia học trực tuyến Learning 10 modun nâng caonhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong việc đổi mới công tác quản lý và trong tổ chức các HĐGD.
7.  Kiểm định chất lượng và xây dựng trường MN đạt CQG
 - Xây dựng kế hoạch, thành lập hội đồng tự đánh giá, tìm minh chứng và hoàn thành đánh giá các tiêu chí.
- Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo địa phương và UBND thị xã Kỳ Anh hoàn chỉnh việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và KĐCL theo Thông  tư  19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ  trưởng  Bộ giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy dinh kiểm đinh chất  lượng  giáo viên  và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
8. Xây dựng, phát triển đội ngũ
- Phân công nhiệm vụ CB, GV, NV đầu năm học phù hợp. Bố trí sắp xếp đội ngũ GVMN đảm bảo 2 GV/nhóm, lớp theo quy định tại Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 
         - Xây dựng đội ngũ GV cốt cán theo quy định tại Nghị quyết số 152/2019/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh phát triển GDMN và phổ thông Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
         - 100% CB, GV được tập huấn các chuyên đề trong hè theo qui định, tham gia học trực tuyến 10 modulle nâng cao bắt đầu từ ngày 01/9/2019, tham gia học, làm bài tập có chất lượng và gửi bài tập về hệ thống đảm bảo thời gian quy định;
          - Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn được đổi mới tạo động lực phấn đấu trong mỗi GV, chú trọng nội dung thực hành về phát triển Chương trình GDMN, “Xây dựng trường MN LTLTT”, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và CSGD.
         -  Khuyến khích đội ngũ tham gia bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh để thi/xét thăng hạng, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và các chế độ, chính sách nhằm tạo động lực, điều kiện để đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề;
           -Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1737/CT - BGDĐT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo;
            - Ban hành “Bộ qui tắc ứng xử trong nhà trường” theo tinh thần chỉ đạo của Công văn số 649/SGDĐT-GDMN ngày 04/5/2019 về hướng dẫn thực hện Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở GDMN, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
            - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có chất lượng đánh giá đội ngũ theo Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GVMN ngày 08/10/2018 và Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDMN của Bộ GDĐT đảm bảo sát đúng thực chất. Phấn đấu trong năm học 2019-2020:
         - Chỉ đạo tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường vào tháng 9/2019, tham gia hội thi GVG cấp thị xã vào tháng 10 và lựa chọn đội ngũ giáo viên tham gia thi GVG cấp tỉnh vào tháng 11/2019.
         - Thực hiện các chính sách đối với GVMN theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các chế độ, chính sách khác đối với CBQL, GV, nhân viên;
 
         Chỉ tiêu phấn đấu:
         * Cá nhân:            - 17/23 đồng chí đạt giáo viên giỏi cấp trường
                                                - 8/23 đồng chí đạt giáo viên giỏi cấp thị xã
                                                - 1 đồng  chí đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh
         *Tập thể: 2 tổ đạt HTSX nhiệm vụ, 1 tổ đạt HT tốt nhiệm vụ.
         9. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế
Nhà trường xây dựng kế hoạch kêu gọi tài trợ, viện trợ của các cá nhân trong nhà  để cải tạo môi trường giáo dục, tu sửa CSVC, mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ các độ tuổi theo văn bản số 5027/UBND-VX ngày 31/7/2019 cuả UBND Tỉnh Hướng dẫn vận động, tiếp nhận  quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Cụ thể: Mua sắm đồ dùng - đồ chơi cho đủ 11/11 lớp Mẫu giáo, Sơn các phòng cụm Hoàng Trinh, trồng các bồn hoa, cây xanh tại cụm Hòa Lộc.
         10. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non
Nghiêm tức tiếp nhận các văn bản của cấp trên, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ về đổi mới và phát triển GDMN.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GDMN, tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn các trường mầm non thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật.
10.1.Hình thức tuyên truyền.
-Tổ chức sinh hoạt chuyên đề mời phụ huynh đến dự.
- Góc cha mẹ cần biết: các tranh ảnh, ấn phẩm về các hoạt động và sức khoẻ, học tập của trẻ.
- Tuyên truyền bằng cách viết bài gửi đăng trên trang thông tin điện tử của phòng GD và ĐT.
- Tuyên truyền qua hội nghị phụ huynh học sinh, sơ kết, tổng kết, hội thi.
10.2. Nôi dung tuyên truyền
- Tuyên truyền về nội dung, phương pháp, chương trình GDMN sửa đổi Thông tư 28/TT-BGD&ĐT.
- Tuyên truyền về kiến thức nuôi dạy trẻ khoa học, phòng chống SDD và béo phì.
- Tuyên truyền về các biện pháp phòng một số bệnh thường gặp ở trẻ và biện pháp chống dịch bệnh lây lan.
11. Công tác quản lý chỉ đạo
a) Công tác tham mưu:
- Tham mưu chính quyền địa phương ban hành văn bản Kế hoạch GDPCTE 5 tuổi.
- Tham mưu với chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ qui hoạch, cấp quyền SD đất ở 2 điểm trường. Xây dựng CSVC tại điểm mới Quyền Thượng.
b) Công tác kiểm tra:
- Chỉ tiêu:
+ Kiểm tra toàn diện 12/12 lớp; kiểm tra toàn diện 35% GV.
+ Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề 100% GV.
+ Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động.
+ Kiểm tra chất lượng chăm sóc và GD trẻ.
+ Kiểm tra việc đánh giá chuẩn giáo viên mầm non.
+ Kiểm tra các bữa ăn của trẻ.
- Biện pháp:
+ Thành lập ban kiểm tra nội bộ, thanh tra nhân dân, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.
Ban kiểm tra nội bộ trường học gồm 10 đ/c:
1.Đ/c Nguyễn Thị Lệ Thủy, Hiệu Trưởng, Trưởng ban
2. Đ/c Nguyễn Thị Thủy, Phó hiệu trưởng,  CTCĐ,  Phó ban
3. Đ/c  Lê Thị Xuân Mỹ, Phó hiệu trưởng, Phó ban
4. Đ/cNguyễn Thị Thảo, Tổ trưởng tổ MG 5 tuổi, Ban viên
5. Đ/c Đặng Thị Hiển, Tổ trưởng tổ MG 3,4 tuổi, Ban viên
6.Đ/c Lê Thị Thùy An, Tổ phó chuyên môn 5 tuổi, Ban viên
7.Đ/c Nguyễn Thị Huấn, Tổ phó CM 3,4 tuổi, Ban viên
8.Đ/c Trần Thị Thanh Tứ, Giáo viên, Ban viên
9.Đ/c Đặng Thị Thúy Mùi, Giáo viên , Ban viên
10.Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Kế toán, Thư ký
+ Các đồng chí trong ban kiểm tra nội bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng tháng, học kỳ, cả năm học, báo cáo việc thực hiện kế hoạch théo tháng, học kỳ cả năm học đồng thời điều chỉnh kế hoạch sao cho phù hợp.
+ Đánh giá công bằng khách quan đối với GV, đề nghị khen thưởng kịp thời động viên giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
c/. Công tác phân công nhiệm vụ CB, GV, NV.
- Đối với Hiệu trưởng: Chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm tham mưu công tác XD mua sắm cơ sở vật chất, công tác tuyển sinh, các trang thiết bị dạy học, việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ,công tác y tế,  quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ; chủ động phối hợp với các đồng chí PHT xây đựng kế hoạch chung cho toàn trường thực hiện tổ chức thực kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần. Phân công cụ thể công việc cho từng cán bộ GV theo dõi đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các hoạt động trong nhà trường. Tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức thông qua kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện, qui tắc ứng xử để bàn bạc công khai, dân chủ và đi đến thống nhất.
- Đối với đồng chí Phó Hiệu trưởng:
+ Đồng chí Nguyễn Thị Thủy: Phụ trách mảng chuyên môn, phụ trách công tác Phổ cập, công đoàn,   Hồ sơ kiểm tra nội bộ, pháp luật, công tác văn hóa, văn nghệ, công tác Đảng, BDTX, giáo dục kỷ năng sống, trực  tại  điểm trường Hòa Lộc .
+ Đồng chí Lê Thị Xuân Mỹ : phụ trách công tác phòng chống tham nhũng, thi đua, công tác kiểm định chất lượng, công tác bán trú , các phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi cán bộ thầy giáo, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”;… lao động, tiếp công dân, phòng cháy, ATGT, trực tại điểm Hoàng Trinh.
+ Các đồng chí hàng tuần, tháng phải có kế hoạch cụ thể, lên kế hoạch quản lý chỉ đạo trình hiệu trưởng duyệt. Kiểm tra giám sát các tổ, cá nhân thực hiện kế hoạch.
+ Đồng chí PHT phụ trách chuyên môn hướng dẫn các tổ chuyên môn xây dựng  kế hoạch tổ tiếp tục bổ sung,hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá chuẩn GV.
+ XD các tiết dạy mẫu trong nhà trường để toàn thể giáo viên được học tập.
+  Kiểm tra, thăm lớp dự giờ,bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.
+ Duyệt kế hoạch hoạt động của các tổ chuyên môn. Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của các tổ lên hiệu trưởng.
+ Cùng với hiệu trưởng đánh giá, xếp loại GV công bằng, khách quan
+ Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được hiệu trưởng phân công.
+ Tham gia giảng dạy một tuần 4 tiết. (kể cả chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn)
- Đối với kế toán: Hoàn thành hồ sơ kế toán, cập nhật hồ sơ tài sản,,, tài chính hàng tháng, hàng quý theo quy định đồng thời báo cáo, công khai kịp thời trong nhà trường theo tháng, theo quý, theo năm học. Đảm bảo kịp thời mọi chế độ cho giáo viên và các cháu; Hoàn thành hồ sơ miễn giảm theo quy định hiện hành, cập nhật hồ sơ bán trú tại cụm lẻ.
- Đối với GV:
+ Động viên trẻ ăn hết khẩu phần ăn, có kế hoach tham mưu với phụ huynh  chăm sóc trẻ để giảm suy dinh dưỡng xuống dưới 2%,
+ Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn, qui tắc ứng xử, quan tâm đến giáo dục kỷ năng sống cho trẻ, phát huy tốt phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc GD trẻ, và các hội thi nâng cao chất lượng hội thi giáo viên giỏi 3 cấp.
+ Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần, tham mưu, tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh để chăm sóc GD trẻ đạt yêu cầu, đối xử công bằng với trẻ, thực hiện tốt các hoạt động trong nhà trường. Phân công GVCN các lớp;
TT         Họ và tên Trình độ CM Nhiệm vụ Địa điểm
1 Nguyễn Thị Thảo Đại học CN lớp MG 5 tuổi A Hoàng Trinh
2 Đinh Thị Vân Cao đẳng CN lớp MG 5 tuổi A Hoàng Trinh
3 Đặng Thị Thuý Mùi Cao đẳng CN lớp MG 5 tuổi B Hoàng Trinh
4 Trương Thị Thu Thảo Cao đẳng CN lớp MG 5 tuổi B Hoàng Trinh
5 Lê Thị Thùy An Cao đẳng CN lớp MG 5 tuổi C Hoàng Trinh
6 Đặng Thị Ánh Cao đẳng CN lớp MG 5 tuổi C Hoàng Trinh
7 Trần Thị Thúy Đại học CN lớp MG 5 tuổi D Hoà Lộc
8 Trần Thị Kiều Giang Cao đẳng CN lớp MG 5 tuổi D Hoà Lộc
9 Trần Thị Thanh Tứ Đại học CN lớp MG 5 tuổi E Hoà Lộc
10 Phan Thị Lệ Cao đẳng CN lớp MG 5 tuổi E Hoà Lộc
11 Đặng Thị Hiển Đại học CN lớp MG 4 tuổi A Hoàng Trinh
12 Nguyễn Thị Hiền Lân Đại học CN lớp MG 4 tuổi A Hoàng Trinh
13 Nguyễn Thị Thanh Tâm Đại học CN lớp MG 4 tuổi B Hoàng Trinh
14 Nguyễn Thị Huyền Cao đẳng CN lớp MG 4 tuổi B Hoàng Trinh
15 Nguyễn Thị Huấn Đại học CN lớp MG 4 tuổi C Hoàng Trinh
16 Nguyễn T. Phương Lan Đại học CN lớp MG 4 tuổi C Hoàng Trinh
17 Nguyễn Thị Liên Trung cấp CN lớp MG 4 tuổi D Hòa Lộc
18 Trần Thị Tri Cao đẳng CN lớp MG 4 tuổi D Hoà Lộc
19 Trần Thị Xoan Đại học CN lớp MG 4 tuổi E Hoà Lộc
20 Nguyễn Thị Thu Huyền Đại học CN lớp MG 4 tuổi E Hoà Lộc
21 Võ Thị Lê Trung cấp  
CN lớp MG 3 tuổi
 
Hoàng Trinh
22 Nguyễn Thị Hiền Lương Đại học
23 Trần Thị Lĩnh Đại hoc
* Đối với nhân viên nuôi dưỡng:
- Trang phục gọn gàng đúng quy định, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà bếp, khám sức khỏe định kỳ theo quy định, thứ 6 tổng vệ sinh nhà bếp .
Chế biến các món ăn theo đúng thực đơn, hàng ngày phải lưu mẫu thực đơn theo quy định. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ, BGH nhà trường phối hợp nhân viên nuôi dưỡng và hội phụ huynh kiểm tra thực phẩm trước khi chế biến, thực hiện đầy đủ các hồ sơ sổ sách.
- Thành lập Ban thanh tra nhân dân; hàng tháng thanh tra, kiểm tra tất cả các hoạt động liên quan đến quyền và lợi ích của CB, GV, nhân viên, trẻ em vào bất kỳ thời điểm nào trong năm học,  báo cáo kịp thời lên ban giám hiệu nhà trường sau mỗi cuộc kiểm tra.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các đồng chí Phó hiệu trưởng, các Tổ trưởng chuyên môn, Tổ hành chính căn cứ vào nội dung tại kế hoạch này để xây dựng kế hoạch phù hợp với vị trí, nhiệm vụ được phân công và tình hình thực tế các tổ, lĩnh vực mình phụ trách.
-Tổ chức thực hiện giám sát, kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và báo cáo lên BGH hàng tháng, kỳ, cuối  năm học./.
 
Nơi nhận:                                                                 
- Phòng GD&ĐT;( báo cáo)
- BGH, TTCM, TTVP ;
 - BCH hội phụ huynh;
 - Lưu: VT.
 
 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
   
Nguyễn Thị Lệ Thủy

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Số 38/QC-CM 15/09/2019 Quy chế hoạt động chuyên môn Trường mầm non Kỳ Trinh
127/QĐ-TMN 15/09/2019 Ban hành Quy chế chuyên môn năm học 2019-2020
133/KH-TMN 04/10/2019 Kế hoạch chỉ đạo đạo thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học
97/KH-TMN 02/08/2019 Chỉ đạo việc tuyển sinh đầu năm học 2019-2020
Số 112/QĐ-TMN 02/08/2019 Hiệu trưởng thành lập Ban tuyển sinh
Số 55/QC-TMN-PH 02/01/2019 Nội dung, trách nhiệm , quyền hạn của hai bên trong chỉ đạo thực hiện chăm sóc GD, ND và sức khỏe trẻ
90/KH-TMN 02/04/2019 Chỉ đạo hội thi giao lưu gia đình và dinh dưỡng và sức khỏe trẻ em năm học 2018 - 2019
Số: 86 /QĐ-TMN 04/04/2019 Chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019
Số: 71 /QĐ-TMN 22/08/2018 Căn cứ Thông  tư  19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ  trưởng  Bộ giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy dinh kiểm đinh chất  lượng  giáo viên  và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;          Căn cứ nhiệm vụ năm học và thực tế việc tự đánh giá các tiêu chí của trường mầm non Kỳ Trinh;
Số 48/QĐ-TrMN 20/08/2018 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON KỲ TRINH phân công nhiệm vụ cho CB, GV, nhân viên đầu năm học
Số 30/KH-TMN 04/08/2018 Chỉ đạo tuyển sinh các độ tuổi;
Số 40/QĐ-MN 02/08/2018 Hiệu trưởng thành lập ban chỉ đạo công tác tuyển sinh
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay124
  • Tháng hiện tại3,319
  • Tổng lượt truy cập91,740
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây